Prof. Patriciu Vlaicu: „De ce tace Mitropolitul [Serafim] de Pireu?” + COMENTARII

În continuare este reprodus un comentariu postat în seara zilei de 12 decembrie 2016 de către domnul Prof. Patriciu Vlaicu pe una dintre paginile sale de facebook, ce are totodată anexată şi o captură foto prin care a fost imortalizat momentul comuniunii duhovniceşti la care face referire. Interventia domniei sale reprezintă de fapt o întemeiată întrebare retorică:

“Imi incalc gandul de a nu raspunde la comentarii pentru a va intreba de ce tace Mitropolitul [n.m. Serafim] de Pireu si cei ce nu vor folosirea termenului de biserica in acceptiune istorica [n.m. Mitrop. Ieremia al Gortinei, Mitrop. Neofit de Morfou, Mitrop.Hierotheos Vlachos, ş.a.] in urma schimbului de icoane in zilele acestea intre Patriarhul Copt, eretic [n.m. Theodor al II-lea al Alexandriei] și Arhiepiscopul Atenei?”

Pr.Prof.Patriciu - Facebook

Deci până şi (poate) celui mai înverşunat, redutabil şi abil polemist – ce îi sprijină astăzi pe ereziarhii ecumenişti – i-a sărit în ochi fățărnicia ortodoxiei celor ce au fost trecuți în nota anterioară sau a celor asemenea lor şi i-a fost dat să înțeleagă faptul că respectivii sunt la acest moment niste „mărturisitori 50%”.

Detaliind puțin, domnul Patriciu Vlaicu se referă aici la primirea ceremonioasă din data de 9 decembrie 2016 pe care Sinodul Permanent al Bisericii Oficiale din Grecia, condus de către Arhiepiscopul Atenei şi a toata Grecia, Ieronim, i-a facut-o ereticului miafizit Theodor (Tawadros) al II-lea din Alexandria.

Dar adunările necalcedoniene monofizite, cât şi cele miafizite, ce in chip nedrept se revendică a fi biserici, contestă învăţătura ortodoxă statornicită la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon. Primele într-o forma ce consideră că Hristos ar avea o singură natură/fire, cea dumnezeiască, iar secundele într-o formă ce consideră că Hristos ar avea o singură natură, dar compusă. De asemenea, toti acesti hulitori resping şi celelalte Sfinte Sinoade Ecumenice ale Bisericii – prin care s-a statornicit învățătura de credință – ulterioare celui din anul 451.

Conform articolului Romfea.gr, Patriarhul copt în Sfântul Sinod”, «Preafericitul Părinte Arhiepiscop al Atenei și a toată Grecia, Ieromim […] i-a urat bun venit Preafericitului Părinte Patriarh al copților [egipteni], kir Theodor, care se află într-o vizită oficială în Biserica Greciei în perioada 8-14 decembrie.

În discursul său, Arhiepiscopul Atenei și a toată Grecia, Ieronim, care a primit în numele Bisericii Greciei delegatia condusă de Prea Fericitul Patriarh, a spus, printre altele: „Prezența Preafericirii Voastre aici capătă o importanta majoră într – o perioadă extrem de turbulentă și de critică”.»

«După discursul său, Arhiepiscopul Atenei și a toată Grecia, Ieronim, i-a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh al copților, kir Theodor, sfânta icoană a Apostolului Pavel, ca amintire a vizitei sale la Sfântul Sinod al Bisericii Greciei.»

Kir Ieronim a facut referire la „aprofundarea a ceea ce ne unește”, iar ereticul miafizit, in răspunsul său, a remarcat in acelasi limbaj că „similitudinile și punctele comune dintre noi sunt acum mult mai mari decât orice puncte de diferență sau dezacorduri”. De asemenea, acesta din urma a multumit lui kir Ieronim pentru „medierea prețioasa a Preafericirii Voastre în problema recunoașterii Bisericii Ortodoxe Copte, împreună cu alte șase biserici creștine, în Parlamentul elen în luna octombrie a anului 2014.

ϠЁԑɁїǓ ԇӠʏДɊǓ ŊʋǓɁӠȅτّϓ ӔǍ Ʌс ӕ͏ď ԇӠŊʋǓɁӠԇӠŋˁďӭ-בǓԏӠ̐ύǓ//EUROKINISSI

ϠЁԑɁїǓ ԇӠʏДɊǓ ŊʋǓɁӠȅτّϓ ӔǍ Ʌс ӕ͏ď ԇӠŊʋǓɁӠԇӠŋˁďӭ-בǓԏӠ̐ύǓ//EUROKINISSI

ϠЁԑɁїǓ ԇӠʏДɊǓ ŊʋǓɁӠȅτّϓ ӔǍ Ʌс ӕ͏ď ԇӠŊʋǓɁӠԇӠŋˁďӭ-בǓԏӠ̐ύǓ//EUROKINISSI

ϠЁԑɁїǓ ԇӠʏДɊǓ ŊʋǓɁӠȅτّϓ ӔǍ Ʌс ӕ͏ď ԇӠŊʋǓɁӠԇӠŋˁďӭ-בǓԏӠ̐ύǓ//EUROKINISSI

ϠЁԑɁїǓ ԇӠʏДɊǓ ŊʋǓɁӠȅτّϓ ӔǍ Ʌс ӕ͏ď ԇӠŊʋǓɁӠԇӠŋˁďӭ-בǓԏӠ̐ύǓ//EUROKINISSI

ϠЁԑɁїǓ ԇӠʏДɊǓ ŊʋǓɁӠȅτّϓ ӔǍ Ʌс ӕ͏ď ԇӠŊʋǓɁӠԇӠŋˁďӭ-בǓԏӠ̐ύǓ//EUROKINISSI

ϠЁԑɁїǓ ԇӠʏДɊǓ ŊʋǓɁӠȅτّϓ ӔǍ Ʌс ӕ͏ď ԇӠŊʋǓɁӠԇӠŋˁďӭ-בǓԏӠ̐ύǓ//EUROKINISSI

Si atenție, acest eveniment din prima jumatate a lunii decembrie 2016 s-a desfăşurat după marele sinod ecumenist din vară ce a stârnit atâtea şi atâtea polemici şi, mai mult chiar, imediat după regizatul sinod local de la finalul lunii noiembrie din Grecia, unde s-a mimat in cele din urma Ortodoxia, spre liniştirea celor tulburati din cauza batjocoririi credintei cu ocazia sinodului din Creta!

Aceasta arată totala nepăsare față de legiuirile Bisericii lui Hristos de care dă dovadă adunarea falşilor-ierarhi din Sinodul Permanent din Grecia şi adevereşte faptul că ereticii îşi urmăresc cu perseverență scopurile pe mai departe cu si mai multa putere.

Incă şi, în ziua de 5 februarie 2017 în toate bisericile din Grecia s-a citit un mesaj, numit ”Către popor”, pentru îndoctrinarea acestuia cu minciuna, ce s-a împărțit „în milioane de exemplare credincioșilor prezenți la slujbă”, conform blog-ului prieteniisfantuluiefrem.ro.

In textul respectiv, tradus si pe basilica.ro,  cu impertinență se afirmă:

«Dialogul în special cu creștinii eterodocși (de alte confesiuni creștine – erezii) se realizează având ca bază datoria Bisericii de a mărturisi în toate direcțiile adevărul și credința apostolică. Astfel se face cunoscută și altora autenticitatea tradiției ortodoxe, valoarea învățăturii patristice, experiența liturgică și credința ortodocșilor. Dialogurile nu presupun și nici nu vor presupune niciodată vreun compromis în materie de credință»

Acestui cuvant de propagandă, în Grecia, o replica foarte potrivită i-a întors părintele îngrădit Nicolae Manolis din Tesalonic, al cărui răspuns documentat, ce poate fi accesat aici, ar trebui studiat de către toti cei care în mod sincer caută să afle Adevarul şi vor să se lămureasca in privinţa atitudinii pe care să o adopte în fața ereziei pierzătoare de suflet.

Corform acestuia, «textul broșurii [sinodale] consideră adevărul teologic drept premisă a desfășurării dialogului [cu ereticii]. În cazul de față este mai clar ca soarele de pe cer că din partea episcopilor ecumeniști lipsește această singură premisă de desfășurare a dialogului, le lipsește adevărul teologic. Înainte de a ajunge în impas și fiind lipsiți de argumente teologice serioase, ei recurg la cenzurarea fiecărei voci ortodoxe, catalogându-i pe noi cei care nu suntem de acord de fanatism, dezbinare, crearea de adunări ilegale și de schisme. Orice am spune împotrivindu-ne atacului ereziei suntem calomniați că am spus aceasta sub pretextul păstrării și a unei-așa zise apărări a ortodoxiei autentice.

Suntem de acord că schismele sunt boli duhovnicești grave, ne ferim de ele și nu le dorim. Dacă ei vor vrea vreodată să îi caute pe responsabilii de schismă nu este nevoie să se străduie mult. Îi vor găsi în fața lor, în oglinda în care se uită. [] Cât despre expresia „motive ireale de acrivie dogmatică”, aceasta arată cine este autorul textului… (adică satana – n.Pr. Ciprian Staicu .)»

Si dacă ereziarhii greci îndrăznesc să se joace cu expresiile şi cuvintele, folosindu-le ca pe o tehnică persuasivă, de pildă pretinzând că întalnirile cu ereticii sunt pentru a a mărturisi în toate direcțiile adevărul” cu scopul de a „face cunoscută și altora autenticitatea tradiției ortodoxe”, în conditile în care cu viclenie kir Ieronim tocmai ce a trecut sub tăcere mărturisirea ortodoxă în fața vrăjmasilor lui Hristos – ereticii miafiziti – si le-a vorbit despre aprofundarea a ceea ce îl unește cu ei, Sfântul Ignatie Briancianinov le leagă limbile prin argumentatia sa clara despre eretici, in general, si Eutihie, in special, incepatorul doctrinei de care se tine miafizitul oaspete Theodor al II-lea din Alexandria:

«Numeroasele soboare de sfinti au primit cununa muceniciei, au ales mai degraba cele mai crâncene şi îndelungi chinuri, inchisoarea, exilul, decât sa-si dea acordul la părtaşia cu ereticii in invatatura lor hulitoare de Dumnezeu. Biserica Universala a recunoscut intotdeauna erezia ca un pacat de moarte, a recunoscut intotdeauna ca omul molipsit de boala groaznica a ereziei e mort sufleteste, strain de har si de mântuire, fiind în comuniune cu diavolul si cu pieirea lui. Erezia e mai degraba un pacat diavolesc decât omenesc; ea este fiica diavolului, născocirea lui, e o nelegiuire apropiata de închinarea la idoli. Parintii numesc adesea închinarea la idoli nelegiuire, iar erezia – rea credinta; în închinarea la idoli diavolul îsi ia siesi partea dumnezeiasca de la oamenii orbiti, iar prin erezie el îi face pe acesti oameni orbiti partasi ai pacatului său de capatâi: hula de Dumnezeu. Cine va citi cu atentie Faptele Apostolilor se va convinge usor de caracterul pe de-a-ntregul satanic al ereticilor. […] Erezia se conjugă cu încrâncenarea inimii, cu o groaznica întunecare si stricare a mintii, erezia se mentine cu încapatânare în sufletul molipsit de ea si cât de trudnica este vindecarea omului de aceasta infirmitate! Orice erezie contine întrînsa hula împotriva Duhului Sfânt: fie huleste o dogma a Duhului Sfânt, fie o lucrare a Duhului Sfânt, dar neaparat huleste Duhul Sfânt. Esenta oricarei erezii este hulirea de Dumnezeu. Sfântul Flavian, patriarhul Constantinopolului, care a pecetluit cu propriul sau sânge marturisirea adevaratei credinte, a pronuntat hotarârea soborului local al Constantinopolului asupra ereziarhului Eutihie în urmatoarele cuvinte: „Eutihie […] fiind dar dovedit de urmarea încapatânata a hulirii de Dumnezeu […], nici macar n-a luat în seama sfaturile noastre si povetele catre primirea învataturii sanatoase. Si, de aceea, plângând si suspinând pentru pieirea lui definitiva, declaram în numele Domnului nostru Iisus Hristos ca el a cazut în hulire de Dumnezeu, ca e deposedat de orice cin preotesc, de partasia cu noi si de conducerea asupra manastirii sale, dând tuturor de stire ca de acum încolo, cine va sta la sfat cu el sau îl va vizita, va cadea el însusi sub afurisenie.” Aceasta hotarâre e un mic exemplu al parerii obstesti a Bisericii Universale asupra ereticilor; aceasta hotarâre e recunoscuta de întreaga Biserica si confirmata de Sinodul Ecumenic de la Calcedon. Erezia lui Eutihie consta în aceea ca el nu marturisea în Hristos, dupa întrupare, cele doua naturi, cum marturiseste Biserica, ci admitea numai o singura natura, natura dumnezeiasca. Veti spune: numai atât!… Amuzant prin ignoranta, si demn de plâns prin caracter si urmari, este raspunsul unei persoane investite cu puterea acestei lumi catre Sfântul Alexandru, patriarhul Alexandriei, despre erezia ariana. Aceasta suspusa fata sfatuia pe patriarh sa pastreze pacea, sa nu porneasca dezbinarea, atât de potrivnica duhului crestinismului, pentru câteva cuvinte, zice el, caci el nu gaseste nimic vrednic de osânda în învatatura lui Arie – care difera întrucâtva în stilul de formulare a cuvintelor si atâta tot! Aceste diferente de formulare a cuvintelor, observa istoricul Fleury, în care chipurile nu e nimic de osândit, nu fac altceva decât ca neaga Dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos – nu mai mult! Naruiesc asadar toata credinta crestina – si atâta tot!»

Aceasta este învățătură patristică și credința ortodocșilor!

În cursul anului 2012, Pr.Matei Vulcănescu si d-nul teolog Marian Maricaru i-au adresat o scrisoare patriarhului “ortodox” al Alexandriei, Teodor al II-lea (omonim cu cel miafizit). În cuprinsul său se arăta că: «Încercarile omenesti de a uni pe necalcedonieni cu Biserica Ortodoxa nu pot avea rezultate daca acestia nu recunosc Sinodul al IV-lea Ecumenic si celelalte Sinoade. Din pacate, acestia se gasesc inca  in afara Bisericii lui Hristos, si chiar daca mai marii Bisericilor noastre recunosc Tainele coptilor [!!!], aceasta nu înseamnă că Duhul Sfant le recunoaşte. Nu putem noi sa scoatem anatemele, pe care  Duhul Sfant le-a dat ca să stie aceştia ca se află în afara Bisericii Ortodoxe, si daca vor sa se intoarca trebuie sa primeasca Sinodul IV Ecumenic si toate celelalte Sinoade. Daca spunem ca Parintii de la Sinodul IV Ecumenic au gresit [n.m. ceea ce a facut Sinodul B.O.R. prin documentele prezentate aici], inseamna ca intreaga Biserica are la baza Ei o greseala, ceea ce este blasfemie si ateism. Acelasi Duh care a insuflat pe Evanghelisti sa scrie Evanghelia a insuflat si al IV-lea Sinod Ecumenic si toate Sinoadele Ecumenice. [Prin] gestul dumneavoastra […] inseamna ca recunoasteti pe patriarhul coptilor ca patriarh adevarat. In felul acesta negati chiar indentitatea dumneavoastra […]. Ati negat institutia pe care o reprezentati. Aceasta nu este o problema de mandrie, ci este o problema de Adevar in Duhul Sfant. De aceasta depinde mântuirea a milioane de suflete ale crestinilor ortodocsi. [!!!]»

 Daca autorii textului anterior au recunosc la acel moment că „mai marii Bisericilor noastre recunosc Tainele copților” si savarsesc prin aceasta o lucrare impotriva lui Dumnezeu – Duhul Sfânt, in urma celor intamplate in Sinodul Permanent oficial din Grecia – ce dovedeste prin fapte razvratire fata de asezamintele Sfintilor Parinti – au gasit de cuviinta probabil ca este mai potrivit in acest caz „să mărturisească” prin tăcere… a treia forma de ateism.

Oare muțenia Pr. Matei Vulcanescu să fie determinată de faptul ca astăzi se află sub omoforul  lui kir Serafim din Pireu?

Legat de “leul” Ortodoxiei, probabil că argumentul pe care îl vântură duhurile înşelăciunii în mintea domniei sale şi îl determină să accepte şi să închidă ochii în fața ereziilor întâistătătorului său Ieronim este legat de incercarea de a păstra unitatea a ceea ce el intelege ca reprezinta Biserica si de evitarea susținerii celor ce astazi promoveaza îngradirea de ereziarhi, urmând exemplul sfinților. Dar tocmai si dintru aceasta se vadeste incrancenarea sa in a nu ceda nici chiar cand retorica îi este biruita de argumentia patristica si rationala ce dovedeste ca eronată ideea preconceputa pe care se întemeiază.

După cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, «Dumnezeu […] a pus în fiecare din noi conştiința, judecător drept, care ştie precis ce este binele şi ce este răul». Astfel, cel care în urmă cu două zile, în Duminica Biruinței Ortodoxiei, a pozat în mare mărturisitor în mitropolia din Pireu, în forul său lăuntric nu mai poate păcăli pe nimeni că este următor al sfinților, deoarece «conştiinta mai cu seama ne ia orice cuvânt de apărare». Iar aceasta «judecată nepărtinitoare […] niciodata nu se corupe, chiar de am ajunge la răutatea cea mai de pe urmă».

Concluzie: Egali în rang, amândoi eretici

terter54
Reclame

14 gânduri despre “Prof. Patriciu Vlaicu: „De ce tace Mitropolitul [Serafim] de Pireu?” + COMENTARII

 1. Faptul ca nu aveti traducatori de limba greaca sa traduca ceea ce spune IPS Serafim al Pireului nu insemna ca IPS Serafim tace! Din contra a scris legat de acest subiect un protest si a parasit sala, Sinodului din aceasta cauza, si i-a scris o scrisoare ereticului patriarh al Coptilor in care ii spune ca e eretic si ca Arhiepiscopul Atenei a tradat ortodoxia! Dar gasiti traducatori!

  Apreciază

  1. Precizarea pe care ati facut-o acopera omisiunea mea in conceperea materialului. E vorba de o idee pe care am intentionat sa o introduc inca de atunci cand tastam, dar de care am uitat. Mea culpa! Anume: in situatia in care persoanele in cauza au avut pozitii publice de condamnare a acestei comuniuni duhovnicesti cu asa-zisul patriarh copt Theodor, ce nu au fost cunoscute la momentul redactarii, respectiva scapare nu altereaza in nici un fel concluzia ce rezulta in urma parcurgerii sale, anume ca Arhiepiscopul Ieronim este un fals episcop!
   Dar oare nu e si mai mare vina celor care sunt in cunostinta de cauza asupra acestor fapte – nefiind pentru ei intamplari necunoscute –, dar in Duminica Biruintei Ortodoxiei au tacut si nu l-au anatematizat pe un asemenea ereziarh tradator, ce nici dupa vanzarea din Creta, ce a smintit cu putere poporul credincios, el nu se pocaieste de erezia ecumenista?
   Revenind la postare, nici chiar titlul materialului nu este in vreun fel afectat, mai ales ca exact aceasta este problema de care ar trebui sa se ocupe kir Serafim, vadirea ca eretic al lui Ieronim si de care in ciuda celor intreprinse de el, dupa cum afirmati, nu prea cred ca s-ar fi ocupat acum doua zile. Chiar Dvs. ati punctat intr-un anumit comentariu de pe sinodultalharesc.tk, legat de randuiala citirii Sinodiconului, ca: „am hotarat sa ne referim numai la ereticii care au legatura directa cu crestinismul”.
   Va intreb, nu cumva ati uitat sa va referiti exact la dusmanul care va este cel mai aproape?
   Sau poate si asta s-a intamplat, iar eu sunt chiar ramas in urma cu noutatile?

   Acum cred ca aveti un motiv in plus pentru a va da sarguinta de a traduce chiar Dvs., in calitate de preot al episcopului Serafim, raspunsul la care va referiti si sa il publicati/raspanditi pentru instiintarea tuturor. Chiar daca e foarte probabil sa nu aveti timp, sunt convins ca pana la urma veti gasi o solutie sa reusiti, daca intr-adevar veti dori. Atunci cand intentionati sa informati stiti bine ca astfel de bariere le-ati depasit mereu.
   Niste precizari in plus legate de atitudinea adoptata in prezent de kir Serafim vor fi facute pe acest blog in alte postari, schitate deja de dinaintea comentariului Dvs.

   Iertati-ma!

   P.S.: Printre altele – legat de evitarea pronuntarii de catre Dvs. a anatemei asupra masonilor, sionistilor, cu motivatia ca acestia sunt in afara Bisericii si anatematizati oricum – cum vi se pare situatia aberanta din (cel putin) Romania, unde acestia sunt membrii ai Adunarii Nationale Bisericesti, organismul central deliberativ al B.O.R.? Intr-o asemenea situatie „au legatura directa cu crestinismul” acestia? Ca sa nu mai vorbim de multimea de clerici masoni.
   Intrebarile sunt bineinteles retorice.

   Apreciază

   1. masonii nu pot fi ortodocsi! ori sunt ortodocsi ori sunt masoni! E clar, exista mii de declaratii in acest sens si inchidera lojelor masonice din pireu prin razboi deschis a IPS Serafim impotriva lor!

    Apreciază

 2. Cautati articolele si protestele impotriva acestui eveniment! Din pacate observ ca unii judeca inainte de a cerceta cu atentie ce se petrece. A tradus cineva Enciclica lui IPS Serafim din Duminica Ortodoxiei? A tradus cineva scrisoarea de anatematizare catre patriarhul coptilor monofizit a lui IPS Serafim? A tradus cineva ce se petrece si luptele care se dau in Grecia intre IPS Serafim de Pireu si IPS-istii ecumenisti? Stie cineva despre faptul ca Mitropolia Pireului nu mai e in comuniune(neoficial deocamdata) cu Patriarhia Ecumenica? Eu traduc in limita timpului disponibil, nu sunt firma de traduceri. Am tradus chiar azi cele 5 minute ale declaratiei de intrerupere a pomenirii…. A nu fi informat nu e o scuza pentru nimeni! preot Matei Vulcanescu– orice altceva, dar eretic nu!

  Apreciază

  1. Nici nu s-a facut in vreun fel afirmatia ca a fost prezent. Am remarcat si eu asta inca dintru inceput.
   Altfel, articolul ar fi avut o alta argumentatie.

   Apreciază

  1. Nu de argumentatie ce raspunde smintelii unui eretic vadit este neaparata nevoie acum (in speta Tawardos coptul), ci, dupa cum prea-bine intelegeti, de cea care sa ii demaste pe lupii imbracati in piei de oaie.
   Daca nu va fi continuat acest demers si indreptat impotriva ereziarhilor ce sunt cunoscuti de oameni ca fiind ortodocsi, astfel incat credinciosii sa afle ca trebuie sa fuga de comuniunea cu acestia si preotii lor mai rau decat de ciuma, atunci kir Serafim se va dovedi ca este de fapt doar un avocat ascuns al lor.

   Cel putin, atitudinile sale de pana acum, in afara vestilor pe care le-ati adus acum Dvs. privind intreruperea pomenirii, au tins sa demonstreze exact acest lucru. Partasia sa euharistica de la Moscova, la aniversarea de 70 de ani a ereziarhului Kiril, cu mari eretici ai lumii, e doar un scurt exemplu.

   Dar bineinteles, are sanse de indreptare. Bunul Dumnezeu i le ofera din plin. Caci doar din cauza aceasta i s-a si ingaduit sa se ridice in aceasta dimineata din pat.
   Ii doresc din tot sufletul: INTARIRE DE LA HRISTOS SI PUTERE DE POCAINTA, PENTRU A-SI RECUNOASTE GRESELILE FACUTE!

   Scopul este indreptarea.
   Mare bucurie s-ar face daca kir Serafim ar marturisi ortodox intru toate! E greu, dar nu imposibil.

   Apreciază

 3. Părinte V., v-ati pierdut șansa de a arăta pozitia dvs. Ati maturat cu ea pe jos.
  Atata timp cat va veti impartasi din acelasi potir cu ereziarhii greci, sunteti de un fel cu ei.
  Si totul nu-i decat un teatru pentru credinciosi, sa creada ca mai e cineva care ar lupta pentru adevarul dogmatic si traditia patristica.
  Καλή Σαρακοστή!

  Apreciază

 4. Alte noutati

  Marilena Popa – „Valcea:Schisma cu scandal la Manastirea Lacul Frumos” (Indiscret in Oltenia, din 8 martie 2017)
  https://www.indiscret.ro/2017/03/08/valcea-schisma-cu-scandal-la-manastirea-lacul-frumos/

  Cei trei calugari de la Manastirea Lacul Frumos, care se opun Cretei, sunt acuzati, din cele scrise in articol, ca „aduc femei in chilii la spovedit”, si ca n-au fost scosi din chiliile lor, ci invitati (sic!) sa se mute in altele noi si nu vrut!

  Apreciază

 5. Pr. Vulcănescu zice: IPS Serafim pomeneste: „Pe episcopii Sfantului Sinod care drept invata Cuvantul Adevarului!”
  Întrebare: pe cine pomenesc acești episcopi care ar „drept invata Cuvantul Adevarului”? S-au îngrădit de ceilalți confrați de potir ereticesc?

  Apreciază

Lăsați un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s