UPDATE – E CONFIRMAT: EREZIARHUL Francisc Bergoglio vine în România. S-a pus la cale invitarea sa cumva pentru a asista la “sfinţirea” Templului “Mântuirii” Masonilor de pe Dealul Arsenalului ?

 

«Nu vă înjugaţi întru alt jug cu cei necredincioşi;

că ce împărtăşire are dreptatea cu fărădelegea?

Sau ce împreunare are lumina cu întunericul?

Sau ce unire are Hristos cu veliar? Sau ce parte

este credinciosului cu cel necredincios?»

II Cor. 6, 14

 

 

În susţinerea celor de mai jos privind faptul că la momentul respectiv urmează a se organiza un veritabil praznic ecumenist sunt cele declarate în interviul de aici acordat în 20 august 2017 de către domnul Bartolomeu Arhontónis din Constantinopol, după unele voci drept cel mai mare eretic din istorie, în care a declarat că: «Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, încă de anul trecut, după Sfântul și Marele Sinod din Creta, m-a chemat să iau parte la târnosirea acestei Catedrale, în luna decembrie din anul 2018».

 

 

video din data de 9/22 octombrie 2017

 

Procesiunea prin care duminică au fost plimbate prin Bucureşti câteva picături închegate din sângele ereticului supranumit Ioan Paul II şi publicitatea înşelătoare făcută în mass-media pentru ca oamenii să vină pentru a ”venera” această ”relicvă” sau pe cea similară ei expusă la Cluj sunt nişte acţiuni ce, dacă nu ar fi promovate în contextul de care ne vom ocupa mai jos, n-ar reieşi că ar avea vreo însemnătate ieşită din comun, mai ales pentru că s-au petrecut în ”ziua comemorării liturgice” anuale[1] a acestui depărtat de Adevăr şi osândit de Biserică; dar totuşi se pare că acestea fac parte dintr-o campanie de imagine bine orchestrată având scopul de pregătire a mentalului populaţiei pentru adularea publică a unui personaj similar oaspetelui de origine poloneză ce a vizitat cu mare pompă România în 1999 .

papa Ioan Paul II sărută spucatul coran

“Sfântul” Nesfânt sărutând coranul cel plin de hule la adresa Preasfintei Treimi, pe care adevăraţii sfinţi l-au repudiat cu atâta hotărâre

Potrivit agendei de implementare din ce în ce mai agresivă a ereziei ecumeniste ce i-a fost trasată, domnul Jorge Mario Bergoglio, alias Francisc I, va trebui să execute vizita ce a fost reanunţată prin video-ul de mai sus (informaţie ulterior preluată de mai multe canale media); de notat că această ştire a fost promovată special în 9/22 octombrie 2017, într-o zi simbolică pentru adunarea cea răzvrătită a papistaşilor ce îşi trage seva de la Vatican, în timp ce probabil conţinutul său era mai de dinainte cunoscut.

Deşi s-ar putea crede la o privire superficială că oaspetele va veni pentru credincioşii săi  şi pentru a săvârşi ireala[2] canonizare a şapte persoane dintre aceştia întemniţate în închisorile comuniste, gândindu-ne că ecumenismul (chiar cel interreligios) este credinţa reală după care se călăuzeşte domnul Francisc din Roma, e lesne de preconizat că această vizită în România urmăreşte îndeplinirea anumitor obiective cu ţinte mult mai importante. Mai ales că, aşa cum a menţionat domnul preşedinte Klaus Iohannis în primăvară despre întrevederea avută cu liderul Vaticanului, acesta «de la început a părut foarte interesat» ! Şi este de explicat atâta timp cât şi sărmanul prof.univ.dr. Radu Bălănescu, întâiul mason al M.L.N.R., spunea anul trecut că «este o părere unanimă a celor care au vizitat țara noastră, a celor care lucrează în boardul Conferinței Mondiale. România este, în acest moment, considerată motorul mondial al masonieriei».

Din cele ce i-ar fi fost transmise de către domnul Klaus Iohannis se lasă impresia unui nevinovat deziderat ca liderul de la Vatican să nimerească întâmplător în România tocmai cu “ocazia centenarului Marii Uniri”.

Dar anume atunci (mai precis cu o zi înainte, pe data de 17/30 niembrie 2018), conform datei avansate aici de domnul purtător de cuvânt Vasile Bănescu, este programată “sfinţirea” Templului “Mântuirii” Masonilor[3] sau, într-o exprimare eufemistică, Catedrala Mântuirii Neamului ori, mai nou, Naţională, de pe Dealul Arsenalului din Bucureşti.

Şi deşi poate fi invocat motivul îndelungatelor tatonări diplomatice, al procedurii complexe cu paşii ei succesivi de organizare a unei asemenea vizite sau al programului încărcat pe care îl are conducătorul statului Vatican, faptul că şi acum – după mai multe anunţuri succesive privind vizita – încă nu se cunoaşte data acesteia, suntem tentaţi să apreciem că această incertitudine este legată de nesiguranţa privind finalizarea  până la acea dată a tuturor lucrărilor de zidire “la roşu”[4] a construcţiei astfel încât să se poată inaugura altarul[5] grandioasei capişti la data dorită. Construcţia acestui proiect iudeo-masonic – căruia i se vor conferi diverse viitoare destinaţii pe linie ecumenistă[6] – este oricum deja în destul de mare întârziere (cel puţin cu 6 luni), având în vedere că iniţial în iunie 2017 trebuia să fie finalizat “la roşu”, iar în momentul de faţă, deşi pe şantier se lucrează ziua şi noaptea cu un efectiv între 800 şi 1000 de muncitori pe trei schimburi, ritmul de avansare al edificării este foarte lent şi se poate întâmpla ca şi noile termene fixate în urma replanificărilor să nu poată fi respectate. De finalizarea şi a heliportului proiectat în cadrul complexului credem că nu poate fi vorba momentan, deşi probabil ar fi fost pe placul celui care l-a comandat, în dorinţa de a avea aceleaşi facilităţi ca preşedintele american… bineînţeles, că pentru aşezământul socio-medical ce face parte integrantă din proiect.

Astfel, dacă vizita din 1999 a fostului şef de la Vatican, domnul Karol (Ioan Paul II) Wojtyła, s-a reuşit a fi organizată la mai puţin de un an de la adresarea invitaţiei de către domnul premier Radu Vasile, în cazul de faţă avem un interval de trei ani de la primul demers făcut în 2015 la Roma de preşedintele Klaus Iohannis (şi reînnoit tot de către domnia sa în primăvara lui 2017) până la proiectata sa transpunere în practică cel mai devreme anul viitor. De fapt, invitaţia a prevăzut anume anul 2018, aşa cum a precizat în martie şi domnul preşedinte, iar canalele de ştiri încă din 2015.

Deci pesemne că s-a avut în vedere expres ca domnul Francis Bergoglio să fie chemat la momentul din 2018 când e planificată “târnosirea” clădirii unde vor sluji ereziarhii afiliaţi Consiliului Mondial al Ereziilor (C.M.B.) sau, măcar, venirea sa se vrea a fi legată – într-un cadru mai larg – de scenariul pe care Patriarhia încearcă să îl pună în practică cu această ocazie, căci altfel nu ar prea exista nici o raţiune a acestei tărăgănări de trei ani de zile în privinţa anunţării datei vizitei. Respectivele manifestări ce vor avea loc atunci reprezintă punctul cheie din care se poate obţine rezultatul maxim din punct de vedere al implementării ecumenismului spre care iudeo-masoneria lucrează atât prin clericii, cât şi prin politicienii afiliaţi. Dacă vizita rău-credinciosului oaspete din Roma ar fi fost legată numai de momentul împlinirii centenarului Unirii din 1918, având în vedere importanţa istorică a respectivei zi pentru ţara în care s-a solicitat vizita, măcar şi dintr-o simplă politeţe, cel invitat ar fi acceptat să îşi structureze programul în acord cu aceasta şi deja s-ar fi ştiut cu precizie perioada în care deplasarea în România ar fi urmat să aibă loc, neexistând incertitudinea din prezent. Iar dacă membrii celor două adunări papistaşe din ţară: cea de rit latin şi cea de rit grec ar fi constituit preocuparea majoră în timpul vizitei conducătorului lor, atunci această deplasare s-ar fi întreprins demult, deja din 2015 sau 2016.

Vis-à-vis de susţinerea din titlu, nu trebuie uitat că în anul 2007, exact în ziua din octombrie când a fost “resfinţită” Catedrala patriarhală[7], domnul Daniel Ciobotea a avut impertinenţa ca să şi primească imediat spre seară o delegaţie a papistaşilor; iar reţeta aceasta de ce nu s-ar repeta pe un calapod asemănător şi în cazul templului a cărei construcţie a fost revitalizată printr-o donaţie de 100.000 de dolari, după unele surse, iar după altele, de 200.000 de dolari făcută chiar  de către cel al cărui sânge uscat a fost purtat ieri prin Bucureşti ?

Dar scopul fundamental al întregii acestei acţiuni de lobby este expus aici:

 

 

Având în vedere că după sinodul tâlhăresc de anul trecut din Creta în România s-a declanşat cea mai puternică ripostă faţă documentele anti-ortodoxe semnate acolo dintre toate ţările ai căror întâistătători au participat sau nu, credem că doar din motive de precauţie strategică nu este vizibilă şi implicarea pseudo-patriarhului Daniel în organizarea acestei vizite la Bucureşti a domnului Francisc din Roma.

Kiril si Papa

ambele aceste personaje se află (până în momentul pocăinţei sincere şi al lepădării de erezii) sub anatemele pe care adevăraţii episcopi ai Bisericii le rostesc în Duminica Birunţei Ortodoxiei 

 

Mai mult ca sigur, deplasarea în România a celui care îşi închipuie că este vicarul lui Hristos, reprezintă o vizită esenţială pe care o are de îndeplinit, mai ales după ce pe aceste meleaguri zilele următoare îşi va face simţită prezenţa şi partenerul său strategic de discuţie de la Havana, domnul Kiril din Moscova.

 

 

 

[1] Coincide cu ziua în care domnul Karol Wojtyła a fost încoronat drept cap al papistaşilor – 22 octombrie 1978.

[2] Sinodul din Laodiceea din anul 364, în canonul 34, avertizează că «pseudomartirii (mincinoşi mucenici) ereticilor […] sunt străini de Dumnezeu». De menţionat că şi adunarea papistaşă condusă de către domnul Francisc Bergoglio recunoaşte sinodul respectiv din sec. al IV-lea şi evident că teoretic ar trebui să aibă o cugetare în oglindă faţă de adevăraţii mucenici pe care Biserica lui Hristos i-a odrăslit după despărţirea acestei mlădiţe uscate din Via cea Adevărată.

[3] În ceea ce priveşte raţiunea pentru care identificăm noua catedrală prin denumirea Templul “Mântuirii” Masonilor recomandăm accesarea următoarelor doua adrese:

  1. http://www.ziarulatac.ro/eveniment/masoneria-patriarhul-si-catedrala-neamului
  2. http://roncea.ro/2010/08/18/ciudatenile-patriarhiei-templul-lojei-masonice-romania-mentionat-pe-harta-privind-catedrala-mantuirii-neamului-foto/

[4] Ajungerea la acest stadiu de execuţie presupune finalizarea inclusiv a turlei principale cea mai înaltă, ca şi montarea structurii metalice de acoperiş şi învelirea sa, de asemenea închiderea cu uşi/ferestre.

[5] Se intenţionează ca până atunci să fie  pictată măcar catapeteasma din beton.

[6] Raportat la menirea edificiului în promovarea agendei ecumeniste, ea se întrezăreşte chiar şi din prezentarea făcută la adresa catedralaneamului.ro, în care se arată că în respectivul edificiu unde vor slujii ereziarhii B.O.R. «se vor desfăşura alte ceremonii, aniversări sau comemorări cu caracter naţional şi internaţional, vor fi primiţi oaspeţii din străinătate şi vor fi organizate evenimente cu semnificaţie religioasă, congrese, conferinţe şi alte manifestări ale preoţilor şi tinerilor români din ţară şi străinătate».

[7] De fapt catedrala vechii mitropolii a fost acaparată şi este deţinută pe nedrept de minciuno-episcopii eretici din sinodul B.O.R., cei care în ochii celor neştiutori sau orbiţi se substituie adevăraţilor păstori ai Turmei lui Hristos, având doar chipul dreptei credinţe. Căci deşi din punctul de vedere al legilor lumeşti îşi pot justifica legitimitatea, însă din punctul de vedere al Bisericii Soborniceşti/Catolice din toate vremurile şi locurile, care este doar Adevărata Biserică Ortodoxă, aceştia, pentru că prin schisma lor nou-calendaristă, iar ulterior prin ereziile multiple pe care le-au emanat, încununate cu panerezia ecumenistă, s-au despărţit pe ei de Corabia Mântuirii fiind singuri de sine osândiţi (cf. Tit 3, 11), nu au nici o legitimitate în faţa lui Dumnezeu să deţină catedrala ce aparţine de fapt adevăraţilor ortodocşi.

 

 

Francisc Bergoglio îngenuncheat in fata unui pastor

Actualul fals papă Francisc îngenuncheat în faţa pastorului protestant Carlos Miranda şi luând “binecuvântare” de la el (Stadionul Luna Park din Buenos Aires, 6/19 Iunie 2006)

 

 Papa Francisc satanist

de fapt aceşti pseudo-episcopi nu sunt numai mari eretici, ci pesemne şi satanişti convinşi, cum se pare că este şi domnul Kiril Gundiaev din Moscova [detalii aici]

 

 

 

 

Reclame

Un gând despre “UPDATE – E CONFIRMAT: EREZIARHUL Francisc Bergoglio vine în România. S-a pus la cale invitarea sa cumva pentru a asista la “sfinţirea” Templului “Mântuirii” Masonilor de pe Dealul Arsenalului ?

Lăsați un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s